MVO

Bouwen aan een prettige leefomgeving

Een gebouw staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van het leven van de mensen die er wonen, werken of verblijven. Geelen Vastgoed & Bouw geeft rekenschap van de impact die bouwen heeft op het dagelijks leven. Bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van een project door overlast en milieubelasting te beperken. En door goed na te denken over de effecten van keuzes in ontwerp en materiaalgebruik op de gebruikskwaliteit.

Positieve bijdrage aan de samenleving

Geelen Vastgoed & Bouw bouwt met aandacht voor mensen. Voor u als opdrachtgever, voor de eindgebruiker van onze gebouwen en voor de omgeving. We staan dan ook midden in de samenleving. Dat blijkt wel uit de sterke band die we hebben met Midden-Limburg, waar het bedrijf vandaan komt en waar we nog altijd veel werken. Als betrokken partner steunen we verenigingen, evenementen en maatschappelijke instellingen in de regio. 

Investeren in mensen

Ook als werkgever neemt Geelen Vastgoed & Bouw haar verantwoordelijkheid. In de eerste plaats natuurlijk door ons sterk te maken voor de continuïteit van ons bedrijf en de relaties met onze medewerkers. Maar goed werkgeverschap is ook investeren in vakmanschap. Door onze medewerkers te stimuleren om zich verder te ontwikkelen. En – als erkend leerbedrijf – leerlingen de mogelijkheid te bieden om het vak te leren. Maar ook door kansen te bieden aan mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt.